Điều khoản sử dụng

Trang web (website) được MIMS xuất bản ("Chúng tôi" tức "MIMS").

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và quy định sử dụng của chúng tôi vì chúng liên quan đến thông tin trong website. Khi sử dụng hay đăng kí làm người sử dụng, bạn đã đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản này. Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào và sẽ đăng tải mọi thay đổi tại đây. Bạn nên xem lại điều khoản sử dụng thường xuyên vì bạn được xem là chấp nhận những thay đổi khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được đăng tải.

Thông tin trên website dành cho nhân viên y tế. Các thông tin được cung cấp không nhằm thay thế đánh giá lâm sàng và không nên dựa vào một cách đơn thuần để đưa ra quyết định điều trị sau cùng. Các thông tin thuốc được chấp thuận khác nhau ở từng nước hay từng khu vực và có thể không thể ứng dụng bên ngoài quốc gia hay lãnh thổ mà nó được chỉ định. Nếu không phải là nhân viên y tế, bạn cần lưu ý rằng website này không đưa ra những lời khuyên y khoa và không nhằm thay thế tư vấn cá nhân của bác sĩ.

Dù rất nỗ lực trong biên soạn và kiểm tra các thông tin trên website để đảm bảo sự chính xác, nhưng nhà xuất bản, nhà sản xuất, biên tập viên và người làm công hay quản lý không chịu trách nhiệm, trong mọi trường hợp xảy ra về tính hiện hành của thông tin hoặc các lỗi, thiếu sót hay không chính xác trên website do bất cẩn hoặc các khả năng khác, hay bất kỳ hậu quả phát sinh nào. Sự có hay không có một sản phẩm nào đó không có nghĩa là nhà xuất bản ủng hộ hay bác bỏ việc dùng thuốc trong một hay nhiều lĩnh vực nói chung hay cụ thể.

Các đường link quảng cáo hay tài trợ được sự chấp thuận của MIMS và không ảnh hưởng đến nội dung biên tập hay cách trình bày. MIMS không đảm bảo, trực tiếp hay gián tiếp, chất lượng hay hiệu quả của bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào được mô tả trong quảng cáo hay các tài liệu thương mại.

CHÚNG TÔI PHÁT HÀNH WEBSITE "như thể hiện" KHÔNG KÈM BẤT CỨ KIỂU BẢO HÀNH NÀO, RÕ RÀNG HAY NGẦM ÐỊNH, VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, HOÀN CHỈNH CỦA THÔNG TIN HOẶC CÁC SẢN PHẨM HAY DỊCH VỤ ÐƯỢC THAM KHẢO TRÊN WEBSITE KHI ÐIỀU HÀNH TRANG WEB. CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI KHẢ NĂNG XẢY RA CHO BẤT KỲ NGƯỜI NÀO NẾU BỊ MẤT MÁT, THIỆT HẠI, TỬ VONG, BỊ THƯƠNG HAY CÁC HẬU QUẢ KHÁC DO VIỆC SỬ DỤNG HAY DỰA TRÊN THÔNG TIN CỦA WEBSITE NÀY.

Chúng tôi sở hữu bản quyền nội dung được phát hành trên website ngoại trừ những chỗ được chỉ rõ thuộc quyền sở hữu một tổ chức thứ ba. Hình ảnh, tên thương mại và biệt dược cũng được bảo hộ bởi các luật sở hữu trí tuệ khác và không được sao chép hay sử dụng dưới mọi hình thức khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng. Trừ những trang có chú thích không cho phép, bạn có thể in những nội dung trên website cho nhu cầu sử dụng cá nhân miễn là bản sao có kèm ghi chú quyền sở hữu liên quan và/hoặc miễn trách. Mọi nhu cầu sử dụng khác đều bị ngăn cấm và không có mục nào của website được cho phép sao chép sang bất kỳ ngôn ngữ, lưu trữ hay giới thiệu thiệu vào hệ thống tìm kiếm, hay truyền tải, bất kỳ hình thức nào hay phương tiện nào, mà không được sự chấp thuận bằng văn bản trước đó của MIMS.

Nội dung và thông tin cung cấp bởi bên thứ ba ngoài MIMS được đánh dấu rõ khi xuất hiện. Chúng tôi phát hành nội dung này như một nguồn cung cho mình và không chịu trách nhiệm độ chính xác và thời hiệu của nó. Bạn cần tiến hành các bước hợp lý để thẩm định thông tin trước khi sử dụng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web mà từ đó bạn vào web chúng tôi hay từ web chúng tôi bạn liên kết đến và không chịu trách nhiệm về mọi mất mát, hư tổn bạn phải gánh chịu khi dùng các website khác có liên kết đến hay từ web chúng tôi.

Thông tin trên website không phải một chào hàng, lời mời hay cung cấp tư vấn (i) để mua hay bán cổ phiếu – hay các chứng khoán khác của MIMS hay công ty khác hoặc các quyền lợi trực tiếp hay gián tiếp đối với các cổ phiếu và chứng khoán này; hoặc (ii) ký hợp đồng với MIMS hay công ty khác. Không nên dựa trên các thông tin được cung cấp để đưa ra quyết định đầu tư.

Bất kỳ tham chiếu đến sản phẩm hay dịch vụ do MIMS hay một công ty khác cung cấp không phải là lời cam kết rằng các sản phẩm hay dịch vụ này sẽ luôn có sẵn. Thay đổi hay cập nhật sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được tiến hành bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Những điều khoản sử dụng này được điều chỉnh theo luật Singapore và bạn đồng ý rằng tòa án Singapore sẽ có thẩm quyền tà phán khi xảy ra tranh chấp.

Trong trường hợp mà bất kỳ mục nào của điều khoản sử dụng bị phát hiện là không giá trị, trái pháp luật hoặc không thực thi bởi tòa án có thẩm quyền, thì mục đó sẽ được tách ra khỏi những điều khoản còn lại, điều khoản còn lại vẫn có đủ hiệu lực pháp luật.

Bạn công nhận và đồng ý rằng MIMS không chịu trách nhiệm hậu quả những quyết định của bạn do sử dụng website.

Updated: April 2008