Bảo mật

Sử dụng thông tin

Các trang thông tin trên website được thực hiện bởi MIMS.

MIMS và các công ty con (gọi chung là MIMS) rất xem trọng việc bảo vệ thông tin của người sử dụng thu thập được từ hoạt động của website và đã thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo đảm tính riêng tư và bảo mật của thông tin theo chính sách Bảo Vệ và Bảo Mật Dữ Liệu. Bằng cách gửi thông tin của mình đến MIMS, bạn đã chấp thuận các nguyên tắc sau.

Chúng tôi không thu thập bất cứ dữ liệu về cá nhân, trừ khi chúng được cung cấp một cách rõ ràng và có chủ ý. Ví dụ về các thông tin này:
Tên
Ðịa chỉ
Số điện thoại di động
Ðịa chỉ email
Nghề nghiệp

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn gửi được để phúc đáp lại các thông tin bạn yêu cầu và cung cấp những tin tức hữu ích cho bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu thống kê tổng thể không mang tính cá nhân về số lượng truy cập trang web của chúng tôi với các đối tác và các bên liên quan khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu bạn cung cấp để gửi đến bạn các nội dung giáo dục thích hợp hơn.

Vui lòng chú ý rằng trang web của chúng tôi có các liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà MIMS không thể kiểm soát và cũng không bao hàm trong chính sách quyền riêng tư này. Trước khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web liên kết, bạn nên kiểm 

'Cookies'
Chúng tôi sử dụng "cookies" ở một vài trang web cho người lần đầu tiên sử dụng. Ðiều này nhằm đảm bảo những lần truy cập sau, nếu cookie không bị xóa, người dùng sẽ không bị yêu cầu đăng kí lại. Cookies là mẫu thông tin nhỏ được máy chủ website lưu trữ trong máy tính của bạn. Chúng không làm hại sự riêng tư và an toàn dữ liệu vì chúng lưu trữ một thẻ nhận dạng được tạo ra một cách ngẫu nhiên trên máy tính của bạn.

Thông tin cookie không bao gồm dữ liệu cá nhân như tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ email hay hộp thư. Hơn nữa, chúng tôi không liên kết cookies với dữ liệu cá nhân như tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ email hay hộp thư. Hầu hết các trình duyệt ngay từ đầu đã được cấu hình để chấp nhận cookies. Nếu muốn, bạn có thể chỉnh trình duyệt để chặn cookies.Vui lòng tham khảo trình duyệt internet của bạn để được hướng dẫn.

Các quyền của bạn
Luật quy định rằng dữ liệu chúng tôi có về bạn sẽ phải được xử lý hợp pháp và công bằng. Dữ liệu phải chính xác, phù hợp và không dư thừa. Thông tin nên được cập nhật ở những chỗ cần thiết và bỏ đi khi không cần. Dữ liệu cần được bảo vệ để ngăn ngừa sự truy cập trái phép bởi người khác. Bạn có quyền xem thông tin lưu của mình và điều chỉnh lại cho đúng những điều chưa chính xác trên mạng.

Thay đổi chính sách
Mọi thay đổi chính sách sẽ được đăng tải tại đây.

Bảo mật
MIMS xử lý tất cả dữ liệu rất cẩn trọng và an toàn. Mọi chi tiết bạn cung cấp sẽ được giữ bí mật tuyệt đối.

Gửi email không cần có sự cho phép của người nhận
Nếu bạn muốn xóa bỏ thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email pdpaofficer@mims.com. Nếu bạn không muốn nhận bất kỳ email liên hệ nào từ chúng tôi, vui lòng click vào mục hủy đăng ký trong email của bạn.